ถนนในชุมชนโค้งกระเทียม

Client สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
Project ถนนในชุมชนโค้งกระเทียม
Located ซอยจรัลสนิทวงศ์ 4
Cost 2,000,000 baht baht
Year 2008