โรงงาน NL

Client N.L.Sanitary Fitting Co;Ltd.
Project Factory
Located Muang Mai, Samutprakarn
Cost 40,000,000.00 baht baht
Year 2006-2007