ตกแต่งภายในบริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซื่ง

Client บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซื่ง
Project ตกแต่งภายในบริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซื่ง
Located อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 28
Cost 3,915,114 baht
Year 2015