ปรับปรุงโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล

Client มหาลัยมหิดล
Project ปรับปรุงโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
Located อาคารตระหนักจิตร หะริณสุต ชั้น 3
Cost 8,000,000 baht
Year 2015