โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน

Client โรงคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Project ออกแบบและตกแต่งภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2
Located โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตร บางเขน
Cost 47,199,993 baht
Year มี.ค. 2556 - พ.ค. 2557